Share

Liu Bei 劉備 (Character)

Movies and TV SeriesFilmography:

Movies:TV Series:


Name Liu Bei
Other Names Liu Xuande
Gender Male
Ethnicity Han Chinese
Home Zhuo County, Zhuo Commandery, China (Zhuozhou, Hebei)
Role Emperor
Affiliations Shu Han Kingdom
Gongsun Zan
Tao Qian
Cao Cao
Yuan Shao
Liu Biao
Weapons Sword
Era Han Dynasty
Three Kingdoms
Appearance Romance of Three Kingdoms


Liu Bei Photos:

Alex Fong Chung-Sun as Liu Bei in The Lost Bladesman (2011)

The Lost Bladesman Movie Poster, 2011, Hong Kong Film The Lost Bladesman Movie Poster, 2011, Hong Kong Film


Yu Hewei as Liu Bei in Three Kingdoms (2010)

Three Kingdoms 2010


Yuen Biao as Liu Bei in Once Upon a Chinese Classic (2010)

Once Upon a Chinese Classic Movie Poster, 2010, Actor: Yuen Biao, Hong Kong Film Once Upon a Chinese Classic Movie Poster, 2010, Actor: Yuen Biao, Hong Kong Film


You Yong as Liu Bei in Red Cliff II (2009) - Movie

Red Cliff II


You Yong as Liu Bei in Red Cliff (2008) - Movie

Red Cliff
Romance of Three Kingdoms Characters:

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers